Juki

Oryginalne części zamienne Juki cechuje najwyższy standard i są wykonywane tylko z najlepszych surowców. Kształt, wymiary, wykończenie i materiały do ​​wszystkich oryginalnych części wymiennych Juki są rygorystycznie testowane w celu dostarczenia końcowemu użytkownikowi produkt, który jest niezawodny i trwały, nawet przy intensywnej eksploatacji.

 

Każda oryginalna część wymienna tworzona jest na podstawie specyfikacji i doświadczenia zespołu Juki, który wcześniej pracował nad maszyną, do której dana część ma być użyta. Właściwy materiał dla każdej części jest specjalnie dobierany i testowany przed standaryzacją. Oznacza to, że każda sztuka oryginalnej części zachowuje identyczną jakość i precyzję.

 

Oryginalne części Juki są również sprawdzane i porównywane z wcześniej określonymi parametrami, aby osiągnąć najlepszy możliwy efekt. Skutkiem korzystania z nieoryginalnej części w maszynie Juki są: niska jakość szycia, mniejsza produktywność, wzrost kosztów, kwestionowana niezawodność produktów oraz utrata gwarancji Juki.

 

Nieoryginalne części nie są poddawane testom w odpowiednich warunkach, w wyniku czego efekt szycia jest niezadowalający. Różnica kształtu i wykończenia części może negatywnie wpływać na działanie maszyn i powodować m.in. przepuszczanie ściegów.

 

Części nieoryginalne szybciej się tępią ze względu na użyte do ich wykonania tańsze materiały (dotyczy to np. górnego noża), co w efekcie prowadzi do słabej jakości wyrobu finalnego. Krótka żywotność nieoryginalnych części powoduje, że muszą być one wymieniane częściej, co w dłuższej perspektywie generuje wysokie koszty eksploatacyjne. Jednak jedną z największych negatywnych konsekwencji używania nieoryginalnych części jest spadek wydajności.

 

Ostatecznie, nieoryginalne części wywołują szereg problemów , rożnych w zależności od przeznaczenia danej części – może to być np. przepuszczanie ściegów, wolniejsze podawanie materiału czy niejednorodność tworzonych ściegów. W rezultacie, pozorna oszczędność na zakupie części zamiennej może wiązać się z utrata pieniędzy w związku ze spadkiem wydajności. Postoje maszyn ze względu na problemy spowodowane użyciem nieoryginalnych części spowodują wzrost kosztów zakładu. Niejednorodne i przepuszczane ściegi oznaczają straty na wyrobach końcowych – więcej produktów finalnych nie będzie spełniało oczekiwań klientów szwalni. To zatem strata czasu i materiału. Pod znakiem zapytania może stanąć reputacja firmy, jej wiarygodność i rzetelność – wszystko przez niskiej jakości wyroby. Utrata reputacji jest bardziej kosztowna niż strata czasu i materiałów. Zwracamy również uwagę, iż użycie nieoryginalnych części zamiennych powoduje nie tylko problemy techniczne, ale wiąże się z utratą gwarancji producenta na maszynę.

 

To see a case study outling exactly how much using non-genuine parts can cost on a businesses please click here.